Pavan Kanajar

Dottorando

E-mail
Telefono ufficio
Corso di dottorato 9969 - BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS
Ciclo di dottorato XXX
Tutor(s) Petar Kormushev
Sei qui: Home